Zelejowa

Zelejowa

Zelejowa (lub Zalejowa) – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Zelejowskim. Znajduje się na północ od Chęcin. Zbudowane jest z wapieni dewońskich, w których występują żyły kalcytowe o barwie białoróżowej, białej, białozielonkawej, a czasem także czerwonej. Północne podnóże góry zbudowane jest ze zlepieńców permskich. Występują tu liczne formy krasowe. Szczyt oraz stok południowy porośnięte są sucholubną roślinnością.

Od XIV w. na Zelejowej wydobywany był wapień, nazywany różanką zelejowską, ze względu na swoje czerwone zabarwienie. Pozostałością po eksploatacji są wyrobiska znajdujące się po obydwu stronach grzbietu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zelejowa

50.821606 N, 20.459026999999992 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}