Z zamkowej baszty: kościół pw. św. Bartłomieja

Z zamkowej baszty: kościół pw. św. Bartłomieja

„Parafialny kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Chęcinach, stojący na pochyłości zamkowego wzgórza, najprawdopodobniej wzniesiony został równocześnie z lokacją miasta, to znaczy przed rokiem 1325. Nieco innego zdania jest Rawita Witanowski, pisząc o nim: „Aktu erekcji nie posiada, lecz sądząc z ostrołukowego stylu, w części już zepsutego przez późniejsze ‘uhellenizowanie, czyli ugrecznienie’, jak się wyraża Stronczyński, pochodzić może z końca XIV lub początków XV wieku. Rubrycele podają datę założe-nia rok 1350, fundatorem więc byłby Kazimierz Wielki, który tylu dobrodziejstwami obsypał Chęciny…””

źródło:
http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=99&subsub=144&menu=138…

50.798567 N, 20.462604000000056 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}