Z Miedzianki

Z Miedzianki

„Świętokrzyska Miedzianka, skaliste wzniesienie zaznaczające się krajobrazie o wysokości 354 m. To kolebka polskiego górnictwa kruszcowego. Kryje w sobie kilka km korytarzy, sztolnie, jaskinie oraz jedyną zachowaną w regionie wieżę wyciągową. W rezerwacie znajdziemy rzadkie okazy minerałów: malachitu i azurytu.

W 1569 roku tak już pisano o złożach miedzi wydobywanych w Miedziance od czasów średniowiecza.
Według niektórych źródeł miedź pozyskiwano tutaj od 2700 lat.
Najstarszy dokument pisany potwierdzający wydobywanie miedzi na tym obszarze pochodzi z 1478 r. Jest to pozwolenie wydane dla Jana Karasia, żupnika chęcińskiego, na założenie w pobliskiej wsi Polichno huty miedzi, mającej przerabiać rudę pochodzącą z Miedzianki.
Najintensywniejsza eksploatacja rud i kruszców miedzi przypadła na XV i XVI. Wykuto szyb „Zofia” z którego wydobywano wtedy systemem szparowym „zielenicę” i „lazur”, płytko zalegające rudy zawierające malachit i azuryt. Urobek ten był przerabiany przez królewska hutę w Polichnie.”

źródło:
http://przewodnik-swietokrzyski.pl.tl/Per%26%23322%3By-przyrody.htm#mied…

50.8594168 N, 20.367241199999967 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}