Wiśniówka – stara szkoła

Stara szkoła w Wiśniówce

„Pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z 02 września 1944r. Wtedy to nauczycielka Szkoły Powszechnej w Dąbrowie zorganizowała szkołę w Małej Wiśniówce bez wiedzy ówczesnych władz oświatowych. Lekcje odbywały się w prywatnym domu. Brało w nich udział ok. 80 uczniów, którzy uczyli się m.in. historii i geografii, które to przedmioty były wówczas wyrugowane z programów nauczania. Tak zorganizowane zajęcia trwały do 1 lutego 1945 roku, kiedy to utworzona została Szkoła Powszechna Kajetanów z siedzibą w Małej Wiśniówce. Szkoła nie posiadała wtedy żadnych sprzętów szkolnych ani pomocy naukowych – dzieci uczyły się siedząc na żołnierskich ławach przy prowizorycznych stołach. 15 kwietnia 1946r. szkoła przeniesiona została do „Domu Zbiorowego”, gdzie oddano do jej dyspozycji 7 sal lekcyjnych.
W budynku tym, stopniowo rozrastając się i zajmując coraz więcej pomieszczeń (po Ośrodku Kultury, Ośrodku Zdrowia i Kaplicy), szkoła istniała do 2008r., kiedy to władze gminy zdecydowały się na jej likwidację.”

50.9345338 N, 20.673542099999963 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}