Tikun znaczy naprawa – brama cmentarza żydowskiego

Tikun znaczy naprawa - brama cmentarza żydowskiego

Kilka lat temu kapitan Artur Cyrulik z Aresztu Śledczego w Hajnówce wymyślił projekt „Atlantyda”, do którego włączyły się zakłady karne na Podlasiu. Udało się odnowić kilka cmentarzy. Na cały kraj inicjatywę postanowiła rozszerzyć Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Porozumiała się z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, do projektu włączyła stołeczną żydowską gminę wyznaniową. Nazwa projektu: „Tikkun”, czyli „Naprawa”. Do października zgłosiło się aż 55 polskich zakładów karnych.

http://wyborcza.pl/1,76842,7635276,Tikkun__czyli_wiezniowie_porzadkuja_k…

50.85591230000001 N, 20.607031900000038 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}