Rozbicie więzienia UB – 1945

Rozbicie więzienia UB 1945

„Zgodnie z planem samochody z partyzantami miały przybyć do Kielc o
godz.23.00, ale z powodu opóźnienia w drodze poszczególne pododdziały znalazły
się na wyznaczonych stanowiskach dopiero około godz. 23.30. Pierwszy
pododdział grupy osłonowej, w liczbie około 30 żołnierzy, dowodzony przez por.
Henryka Podkowińskiego „Ostrolota”, zajął stanowiska w pobliżu Katedry z
zadaniem ubezpieczania akcji od strony ul. Sienkiewicza. Drugi pododdział por.
Stefana Bembińskiego „Harnasia” – „Sokoła”, w sile około 50 żołnierzy, zajął
pozycje w parku, aby osłaniać działania od strony KWMO oraz blokować
ewentualne natarcie 8. pułku KBW i 4. pułku piechoty. Pododdział por. Henryka
Wojciechowskiego „Sęka”, liczący około 40 ludzi, również ulokował się w parku,
lecz na jego przeciwległym krańcu, zabezpieczając akcję przed atakiem
żołnierzy Armii Czerwonej i załogi WUBP od strony ul. Focha. Pododdział
czwarty, dowodzony przez por. Zygmunta Bartkowskiego „Zygmunta”, w sile 40
żołnierzy, ubezpieczał przewidywaną trasę odwrotu wszystkich oddziałów, a
także zorganizował we wsi Zagórze pod Kielcami podwody dla przewiezienia
ewentualnych rannych. Piąty pododdział pod dowództwem Wacława Borowca
„Niegolewskiego”, liczący 10 żołnierzy, opanował pocztę główną znajdująca się
przy ul. Sienkiewicza, z zadaniem zniszczenia miejskiej centrali
telefonicznej. Po opanowaniu kluczowych punktów w mieście i zablokowaniu
ważniejszych siedzib sił represji, partyzanci przeprowadzili udany szturm na
budynki więzienne i uwolnili 354 więźniów. Biorąc pod uwagę skalę trudności
(atak partyzantów w centrum miasta wojewódzkiego) oraz niewielkie straty po
obu stronach (zginął jeden partyzant z oddziału kpt. „Szarego”, 1 oficer z
Armii Czerwonej ciężko ranny zmarł w szpitalu, 1 milicjant również ciężko
ranny zmarł w szpitalu), akcja zasługuje na szczególne podkreślenie”.

źródło:
Ryszard Śmietanko-Kruszelnicki i Marcin Sołtysiak „Rozbicie więzienia w
Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r.

Rekonstrukcja odbędzie się 1 sierpnia 2010:
http://jakiecudne.pl/wydarzenia/miejsca/drogi-do-niepodleglosci

50.8682352 N, 20.6265085 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}