Rezerwat przyrody Zamczysko – świątyna Mokoszy

Rezerwat przyrody Zamczysko

Ścisły rezerwat przyrody z pozostałościami elementów dawnego kultu Mokoszy. Przedmiot ochrony w rezerwacie stanowi zbiorowisko roślinne żyzna buczyna karpacka – drzewa w wieku około 220 lat

” Zamczysko wznosi się pośród moczarów i bagnisk. Podobną do kopulastego stożka górę z trzech stron oblewają strumienie, okalają moczary oraz bagniska, nad którymi krążą niezliczone chmary gzów atakujących wściekle każdego, kto postanowił to miejsce odwiedzić ( pytany o wrażenia z pobytu na Zamczysku zawsze odpowiadam żartobliwie, iż przydałaby się tam kapliczka pod wezwaniem „Matki Boskiej od Gzów Chronicielki” ). Góra dostępna jest od północnego-wschodu, gdzie znajduje się do dziś jeszcze widoczna brama, po której przekroczeniu trzeba się wspiąć stromym zboczem na platformę o owalnym kształcie, rozciągniętej na osi północny-wschód – południowy-zachód. Powrót odbywa się tą samą drogą. Takie zorientowanie ziemnych konstrukcji umożliwiało pielgrzymom opuszczenie świątyni wyjściem wiodącym na szlak prowadzący ku Łyścowi. Był on zresztą doskonale widoczny z najwyższego punktu wzniesienia. Jeżeli przyjąć, że Łysiec, jako naczelna amfiktionia „Liciców”, stanowił zarazem symbol najwyższej postaci Bóstwa, sugeruje to, że struktura owego sanktuarium miała charakter układu otwartego. Wskazuje to także na organizacyjną zależność Widełek od łysogórskiego ośrodka. ”

50.80100669999999 N, 20.950230199999964 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}