Rezerwat przyrody „Dziki Staw”

Rezerwat przyrody "Dziki staw"

„Jeziorko potorfowe z obrzeżającą go łąką występuje na dnie rynnowatej dolin. W okresie międzywojennym z najbar­dziej zatorfionego miejsca w krasowej dolinie, prywatny właściel wyeksploatował torf. W wyniku tego powstała soczewkowata misa, która po samorzutnym wypełnieniu się wodą, i po nieznacznym zabiegu melioracyjno-technicznym, została wykorzystana na staw rybny. Obecnie obiekt ten przedstawia typowe jeziorko potorfowe o „brzegach niedostępnych, z dnem pokrytym łatwo mieszającą się zawiesiną z osadzonych mułów oraz drobnych szczątków roślinności torfowej i występującej współcześnie. Wokół omawianego jeziorka potorfowego występuje różnej szerokości pas podmokłej łąki. Na łące tej dominuje roślinność turzycowa, z rozproszonymi kępami i szpalerami zarośli i lasków wierzbowo-olchowych i szuwarów.
Spośród roślin występujących na terenie rezerwatu do najbardziej interesujących należy: salwinia pływająca, chaber wąskołuskowy, rogatek krótkoszyjkowy , mech zdrojek, ramienica, bobrek trójlistkowy i in.
Z fauny zwraca uwagę obfite występowanie miedzy innymi: ryb (karaś, okoń, płoć, lin) ptaków (dzika kaczka, czernica, perkoz, łyska, cyranka, głowienka, błotniak stawowy i bocian czarny-przelotowo). Z gryzoni występujących w okolicy rezerwatu należy wymienić przede wszystkim: piżmaka, borsuka i niekiedy obserwowaną wydrę.” źródło:
http://edukacja.strefa.pl/strony/04.htm

50.5331953 N, 21.162918200000036 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}