Rezerwat Milechowy – złota jesień

Rezerwat Milechowy - złota jesień

„Rezerwat utworzono w celu ochrony i zachowania zbiorowisk leśnych o cechach zespołów naturalnych oraz kserotermicznych zespołów zaroślowych i murawowych z licznymi gatunkami roślin chronionych.
Rezerwat położony jest na dwóch grzbietach zbudowanych z utworów czwartorzędowych,
które u ich styku rozcina wąwóz skalny. Na ostrych grzbietach i stromych ścianach wąwozów widoczne są wychodnie skał wapiennych, rumowiska, jary, żłoby, leje i groty odsłonięte w wyniku procesów krasowych. Największa jaskinia krasowa w rezerwacie, zwana „Piekło” została uznana w 1952 r. za pomnik przyrody. Jaskinia ma długość 17,5 m. Ślady rzeźby krasowej są najlepiej widoczne w stropie korytarza, gdzie możemy obserwować polewy ze stwardniałego mleka skalnego. Jaskinię zamieszkują różne gatunki owadów oraz nietoperze (mopek, nocek duży, gacek brunatny). Flora rezerwatu jest bogata i bardzo urozmaicona, licznie reprezentowana przez rośliny chronione m.in. wiśnia karłowata, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów i bluszcz pospolity. Urwiska skalne porasta młody las sosnowo-dębowo-grabowy.”

źródło:
Przewodnik po „Geologicznej Ścieżce Dydaktycznej”
http://rajdgeologiczny.w.interia.pl/przebieg_frame.html

50.83425889999999 N, 20.282142300000032 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}