Rezerwat Gaj

Rezerwat przyrody Gaj

„Rezerwat Gaj położony jest na terenie Płaskowyżu Jędrzejowskiego, stanowiącego rozległy region rędzin kredowych. Rezerwat ten jest jednymy rezerwatem przyrody na Płaskowyżu stanowiącym dość bogate florystycznie zbiorowiska roślinne należące do zespołu grądu (Tilo-Carpinentum), w którym występują gatunki rośli objęte prawną ochroną. W rezerwacie swoją ostoje ma prawnie, całkowicie chroniony i bardzo rzadki gatunek z rodziny storczykowatych – obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) w runie lasu dębowego, oraz innych roślin prawnie chronionych: barwinek pospolity oraz podkolan biały.
Obuwnik pospolity rośnie w rezerwacie głównie na powierzchni nieczynnego od kilkudziesięciu lat kamieniołomu. Roślina ta należy do grupy gatunków najbardziej zagrożonych. Odnotowany na nielicznych stanowiskach w Polsce, ciągle zmniejsza zasięg swojego występowania podobnie jak inne gatunki z tej rodziny.”

50.6755858 N, 20.299725399999943 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}