Przepiórów – dwór

Przepiórów - dwór

Dwór i park z XIX wieku, miejsce bitwy w 1915 roku Legionów Polskich pod wodzą Piłsudskiego.
Obecnie szkoła podstawowa.

„5. Pułk miał honor jako pierwszy wziąć udział w walkach pod Konarami, jak również je zakończyć. W dniach 23 – 25 maja legioniści poszli po raz ostatni do frontalnych ataków na Przepiórów – Kamieniec. Żołnierz -kronikarz pułku, późniejszy generał, Gustaw Łowczowski wspominał ten atak: „ Natarcie ruszyło o godzinie 13 w pełnym słońcu, więc przy doskonałej widoczności. Odległość od stanowisk rosyjskich wynosiła ponad 1000 metrów. Teren był w dolinie płaski, odkryty, doskonale widoczny z nieprzyjacielskich okopów. Ogień rosyjski w miarę posuwania się tyralier rósł na sile i na skuteczności. Nigdzie nie zatrzymał jednak ruchu linii tyralierskich. Pozostawali w tyle tylko ranni i zabici. Ilość ich rosła w miarę zmniejszania się odległości. Straty były duże.” Legioniści dotarli na kilkadziesiąt metrów pod rosyjską umocnioną redutę w Przepiórowie. Na szczęście, jak wspomina G. Łowczowski, pozycje rosyjskie nie zostały najlepiej wybrane. Tuż przed okopami nieprzyjaciela było martwe pole ostrzału, gdzie nie sięgały kule strzelców. Ocaliło to wielu legionistów, którzy zalegli w morderczym ogniu karabinów. Nie dotrzymawszy wsparcia ze strony sąsiednich oddziałów austro – węgierskich, zmuszeni byli przerwać atak. W nocy przyszedł rozkaz do wycofania się na pozycje wyjściowe. Od tej pory przez cały miesiąc prowadzono tylko walki pozycyjne.”

źródło:
http://www.komendant.cal.pl/content/view/469/1/

50.6909546 N, 21.377225100000032 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}