Pilczyca

Pilczyca

„Z dawien dawna w Rudzie Pilczyckiej, Skąpem, Wólce wydobywano rudę żelaza, a górnicy czcili swoją patronkę św. Barbarę. W 1696 Krzysztof Stanisław de Nadole Łącki, dziedzic dóbr Skąpe i Pilczycy z przyległościami ufundował kaplicę modrzewiową pod wezwaniem św. Barbary. Z “Monografii Dekanatu Koneckiego” ks. Jana Wiśniewskiego (wyd. w 1913 r.) dowiadujemy się, że kaplica posiadała swoje fundusze z ziemi i kapitałów, a jej funkcjonowanie zapewniał ksiądz prebendarz. Na początku XIX wieku prebendę zniesiono, a kaplica została włączona pod zarząd kościoła parafialnego. W 1890 roku, po drugiej stronie drogi, w miejscu dawnego cmentarza wzniesiono nową, murowaną kaplicę. W półokrągłej absydzie mieści się wykonany z modrzewia w stylu gotyckim ołtarz główny, a w nim obraz św. Barbary, trzymającej w prawej ręce kielich z Najświętszym Sakramentem, w lewej miecz i palmę. Po bokach ołtarza stały kiedyś figury św. Piotra i Pawła. Na lewo znajdował się ołtarz św. Józefa.”

źródło:
http://pilczyca.org/?p=113

51.03201989999999 N, 20.101371900000004 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}