Piekło Niekłańskie

Piekło Nieklańskie

Piekło Niekłańskie- „Piekielne skałki”
Rezerwat Skałki Piekło znajduje się na zalesionym grzbiecie o wysokości 367 m n.p.m. wchodzącym w skład mezoregionu zwanego Garbem Gielniowskim. Obejmuje około 6 ha mieszanego lasu z drzewostanami dębu i sosny osiągającymi wiek 200 lat. Na długości około 500 m znajduje się ciąg ostańców jurajskich oraz triasowych przybierających nietypowe formy takie jak ambony, grzyby i okapy. W skalnych szczelinach jeszcze niedawno można było spotkać zanokcicę północną – relikt epoki plejstoceńskiej.

51.1175429 N, 20.64099770000007 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}