Perzowa Góra

Perzowa Góra

„Perzowa Góra wznosi się na wysokości 395 m n.p m. Górę tę otaczają wsie: od południa – Hucisko, od zachodu – Kuźniaki, a od północy – Wiązowa (w soł. Wólka Kłucka). Ten urokliwy zakątek znajduje się zaledwie 25 km na zachód od stolicy regionu świętokrzyskiego – Kielc. Perzowa Góra porośnięta jest sędziwym drzewostanem jodeł, dębów, buków i jaworów, i stanowi ściśle chroniony rezerwat przyrody. Olbrzymie bloki czerwonego piaskowca tworzą szczyt tej góry, a w jednym z najokazalszych znajduje się wspomniana kapliczka. Jest to miejsce kultu św. Rozalii, biorącego początek jeszcze w średniowieczu. Na przestrzeni wieków lud tutejszy szukał tu ochrony przed „morowym powietrzem i różnymi zarazami”. Legenda głosi, że „z takiej to ochrony korzystał tu, w opiece Świętej Rozalii, król Kazimierz Wielki – wzmacniając się duchowo i fizycznie ze swoim rycerstwem na odporność różnym choróbskom”.”
źródło:

 

50.9393949 N, 20.379450599999927 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}