Pełczyska – festyn celtycki

Pełczyska - festyn celtycki

W dniu 19.09.2010 w Pełczyskach odbył się festyn celtycki.

„Trudno określić precyzyjnie kiedy Celtowie przybyli na lessy małopolskie, choć niewątpliwe stało się to jeszcze przed połową III w. BC. Migrację nad górną Wisłę wiązać można z ostatnią falą wielkich najazdów celtyckich, których celem były Macedonia i Grecja, w tym słynne sanktuarium w Delfach (279 r. BC). Obszar Małopolski był w tym czasie – jak się wydaje – stosunkowo słabo zaludniony. Miejscowa ludność albo poddana została eksterminacji, albo szybko uległa procesowi akulturacji. Nie znamy nazwy plemienia celtyckiego, które dokonało inwazji. Możemy jednak określić kierunek, z którego przybyli nowi osadnicy. Prawdopodobnie, ekspansję zainicjowali Celtowie zamieszkujący Kotlinę Karpacką – zapewne obszar dzisiejszych Węgier – do których po drodze przyłączyła się duża grupa pobratymców z Moraw. Na małopolskich lessach zakładali oni szereg niedużych, zapewne jednodworczych osiedli rodowych. Obok nich funkcjonowały nieliczne, większe ośrodki pełniące rolę lokalnych centrów rzemieślniczo-handlowych. Zapewne do takich właśnie ośrodków należała osada w Pełczyskach, która swoją pozycję mogła zawdzięczać usytuowaniu na szlaku bursztynowym.”

50.35463499999999 N, 20.574156300000027 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}