Pałac Biskupów godz. 5:42

Pałac Biskupów

” Kielecki pałac często nazywany bywa zamkiem. Określenie „zamek” pojawilo się już w inwentarzu z roku 1645, dotyczyło jednak nie samej rezydencji, lecz faktu, że była ona otoczona murami. Jan Leszek Adamczyk odczytuje inwentarz w ten sposób: „W takim ujęciu zamek oznacza dosłownie zamkniątą murami zabudowaną przestrzeń”, zwracając też uwagę, jak bliskie jest kieleckie założenie pałacowe włoskiemu pojęciu palazzo in fortezza. Zwartą bryłę pałacu ustawiono naprzeciw kolegiaty, tak samo sytuując ją względem stron świata – ale osie obu budowli nie pokrywają się. Zbliżony do kwadratu plan pałacu sprawia iż ma on trakty tak głębokie, że trzeba było nakryć go dwoma równoległymi, czterospadowymi dachami.”

źródło:
http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/889/1316.html

50.8700302 N, 20.625072700000032 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}