Orłowiny – pomnik

Orłowiny - pomnik

” Zagłada Orłowin nastąpiła w sierpniu 1944 r. Na terenie Barda, Sędka, Orłowin pojawiły sie nieliczne oddziały radzieckie – penetrujące teren na zachód od przyczółka baranowskiego i przygotowujące linie obrony na Sędku.Na początku sierpnia nastąpiło lokalne uderzenie niemieckie od strony Lechowa, kilkudniowe bombardowanie i ostrzał artyleryjski. Wieś została obsadzona przez liczne oddziały niemieckie, kilka domów zostało spalonych. Mieszkacy początkowo schronili się do lasu wraz z dobytkiem. Byli ranni i zabici. Ci którzy wrócili, kilku dniach zostali wysiedleni przez żandarmerię polową na punkt zborny w Makoszynie. Część ludzi – głównie młodszych, została wywieziona na roboty do Niemiec, część przesiedlono do Łopuszna, nielicznym udało się odjechać do wsi dalej położonych od frontu.

Po ustąpieniu Niemców Orłowiny przestały istnieć. Pola i las przecinał szeroki pas minowy, na którym zginął najzamożniejszy gospodarz – Antoni Augustowski, zostało tylko dwa budynki – leśniczówka oraz dom Józefa Kędziory. Reszta została spalona, albo rozebrana na budowę bunkrów i ziemianek.

W roku 1947 dekretem starosty opatowskiego mieszkańcy Orłowin zostali przesiedleni do Kaliszan , za Opatów gdzie dostali ziemię z rozparcelowanego majątku.”

Źródło / więcej:
50.78546670000001 N, 21.032330600000023 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}