Nowy Korczyn – Kościół Franciszkanów

Nowy Korczyn - kościół Franciszkanów

„W roku 1257 /chociaż niektórzy uważają, że raczej w 1271/ Bolesław wraz ze swoją małżonką Kingą, ufundowali i uposażyli kościół i klasztor franciszkanów. Kościół, którego patronem jest św. Stanisław, rozbudowywany i powiększony został /dobudowano nawę/ przez Kazimierza Wielkiego w roku 1364. W następnym stuleciu, w roku 1439, Spytek z Melsztyna „przejęty za-sadami husytów czeskich, kościół i klasztor złupił” – co przeczytać można w pracy księdza Wiśniewskiego. W czasach Długosza obiekty franciszkańskie „przedstawiały ruinę od dawna nierestaurowaną”, czego przyczyną był brak funduszy. Resztę dopełnił pożar z roku 1473, kiedy to z klasztornych obiektów „nic prócz murów popękanych nie pozostało”. Odbudowa dokonana została za sprawą króla Jana Olbrachta, który także przyznał korczyńskim franciszkanom kwoty z dochodów bocheńskiej żupy solnej.”
źródło:
http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/887/1664.html

50.2978384 N, 20.805691499999966 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}