Murowaniec w Moskorzewie

Murowaniec w Moskorzewie

„Zachowaną do dzisiaj pamiątką po tamtych czasach jest budowla zboru ariańskiego, którą można z trudem odszukać na terenie dawnego folwarku. Zwana obecnie „Murowańcem” powstała z inicjatywy Hieronima Moskorzewskiego – teologa, kaznodziei i propagatora arianizmu. Piętrowa, lecz z bardzo wysokim parterem i obszernymi piwnicami, przypomina gotycką wieżę obronną, wciśniętą między nadal zamieszkały, dawny pałac i zrujnowany dwór ”

50.6462291 N, 19.92780449999998 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}