Międzygórz – krajobraz

Międzygórz - krajobraz

„Krajobraz jest urozmaicony, występują
tu wąwozy, parowy, wzgórza o często stromych ścianach. Mamy więc typowy
krajobraz lessowy. Jest to również miejsce niezwykłe dla miłośników geologii.
Na przestrzeni kilku km mamy odsłonięcia skał z różnych epok geologicznych,
sfałdowane, przecięte uskokami, zawierające skamieniałości. Teren ten był
intensywnie badany przez wielu geologów, m.in. przez prof. Jana
Samsonowicza. Badania te pozwoliły poznać geologię Gór Świętokrzyskich.
Dolina rzeki Opatówki wypełnia dawny rów tektoniczny. Rów tektoniczny powstaje
wówczas, gdy skały wzdłuż pęknięć, ulegają zrzuceniu, tworząc długie obniżenie
terenowe (rów). ”

50.720823 N, 21.55941729999995 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}