Kortynica – kościół św. Floriana

Kortynica - kościół św. Floriana

” Według dokumentów, dziś zaginionych, ale które istniały jeszcze w roku 1679, pierwszy kościół parafialny powstał tu w roku 1413 dzięki Florianowi, wiślickiemu kasztelanowi, uczestnikowi bitwy grunwaldzkiej. Na jego prośbę arcybiskup Wojciech Jastrzębiec „świątynię tę opatrzył dziesięcinami ze stołu swego”, zaś dziedzic dodał od siebie łan gruntu i dwie sadzawki rybne.
Około roku 1573 kościół przekazano kalwinom. Stan ten trwał lat dwadzieścia, po czym kościół powrócono katolikom. Według Rawity, rodzina Balickich władająca wówczas wsią, dobudowała do drewnianego kościoła kaplicę, do której potem, czyli w roku 1645, dostawiono nowy, murowany kościół stojący w Korytnicy do dzisiaj. Szkoda, że teorii Rawity nikt inny, jak dotąd, nie potwierdził. Oficjalnie przyjmuje się, że dobudowana do nawy od północnej strony kwadratowa kaplica mariacka powstała później, dopiero po roku 1675.”

źródło:
http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/887/1347.html

50.6970045 N, 20.57770030000006 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}