Koniemłoty – pobenedyktyński zespół klasztorny

Koniemłoty - pobenedyktyński zespół klasztorny

„Parafia Koniemłoty ma średniowieczną metrykę. Istniała już przed 1351 r. Pierwotnie był to kościół drewniany, ale zniszczył go pożar. Obecny został wzniesiony w latach 1637 – 1649 z fundacji benedyktynów. Styl jego określa się różnie jako późny renesans, wczesny barok a także o gotyckich wpływach. Zabytkowa świątynia w Koniemłotach należy do grupy kościołów ściennofilarowych. istota tego systemu polega na przystawieniu do bocznych ścian nawy wysokich arkad przejmujących bezpośrednio ciężar sklepienia. Najciekawszym fragmentem kościoła jest, spoczywające na zrębach gotyckich prezbiterium, nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Pojawia się na nim bogata ornamentyka stiukowa określana mianem (oryginalnej dla tej części Polski sztuki zdobnej) kalisko – lubelskicj.”

źródło:
http://www.staszow.pl/staszow.pl/index.php?option=com_content&task=blogc…

50.53841019999999 N, 21.108434100000068 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}