Kocina – kościół

Kocina - kościół

„W roku 1611 wybudowany został nowy kościół, także drewniany i zlokalizowany na tym samym miejscu. Stał on niedługo – niewiele ponad pół wieku. „W roku 1672 ks. Franciszek Kaliszewicz, kustosz wiślicki, wystawił w Kocinie kościół murowany, obecny, pod wezwaniem św. Barbary, patronki konających, tegoż roku biskup Trzebicki kościół poświęcił” – czytamy w dalszej części tekstu księdza Wiśniewskiego. Od roku 1684 probostwo w Kocinie wcielono do uposażenie kanonika-kaznodziei wiślickiego, a prawa kolatorskie król przekazał wiślickiej kapitule. Na początku XIX stulecia „pod rządami ks. Kanonika Mężyka” stan kościoła stał się opłakany. Kanonik nie reagował na „wszelkie napomnienia”. W roku 1809 zawalił się wierzch wieży, sklepienie zaciekało. Inny z kanoników, ks. Zamojski, który na własne oczy oglądał zaniedbany kościół, na posiedzeniu kapituły biadał: „Co za wielka odpowiedzialność przed Bogiem do takiego dopuścić opuszczenia Dom Boży”. Gdy zmarł ks. Mężyk (ksiądz Jan nazwał go nawet „niedbałkiem”). sporządzono szczegółowy opis stanu obiektu i co ważniejsze, przystąpiono do gruntownego remontu, który przeprowadził nowy proboszcz, ks. Jan Zaorzykray.”

źródło:
http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/887/1338.html

50.3381365 N, 20.632134500000006 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}