Kliemontów – Kościół pw. św. Jacka i klasztor podominikański

Klimontów - kościół św. Jacka

Kościół św. Jacka wzniesiono w tradycji gotyckiej w z latach 1617 – 1620 Wnętrza ze współczesnymi elementami m. in. z wczesnobarokowymi italianizującymi szczytami , manierystycznymi elementami kamieniarki architektonicznej i dekoracji sgrafitowej oraz sztukatorską dekoracją sklepień.
Klasztor wzniesiony w latach 1620 – 1623 to budowlą piętrową, czteroskrzydłową wzniesioną na rzucie zbliżonym do kwadratu, z prostokątnym wirydarzem pośrodku. Skrzydło południowe całkowicie przylega do nawy i przedsionka kościoła; wschodnie krótszym ramieniem połączone jest z przybudówką od strony prezbiterium; zachodnie wyższe, wysunięte całkowicie przed lico kościoła północne zamyka czworobok.

50.6588018 N, 21.447670000000016 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}