Kamieniołom zlepieńca triasowego w Czerwonej Górze

KAMIENIOŁOM ZLEPIEŃCA TRIASOWEGO W CZERWONEJ GÓRZE

„Jest to nieczynne wyrobisko stokowe o wysokości od 5 do 12 metrów i długości około 100
metrów. Odsłaniające się w nim osady najniższego pstrego piaskowca, powstałe w dolnym triasie, tj. około 250-245 mln lat temu. Œciany kamieniołomu zbudowane są ze słabo
zwięzłych zlepieńców, które wskutek intensywnego wietrzenia ulegają dezintegracji i u podnóża œciany tworzą nasypy żwirowe. Głównym składnikiem zlepieńców są okruchy skał wulkanicznych i piroklastycznych (pochodzących z kanału i krateru wulkanu).

50.8685297 N, 21.35169129999997 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}