Kamieniołom w Mogiłce

Kamieniołom w Mogilce

„W kamieniołomie odsłaniają się sfałdowane warstwy skał węglanowych. W południowej
częœci œciany wschodniej widoczne są utwory należące do warstw szydłowieckich, reprezentowane przez cienko-i średnioławicowe wapienie margliste, z wkładkami łupków marglistych. Utwory te są silnie sfałdowane. Amplitudy fałdów dochodzą do kilku metrów, a ich osie są poziome lub nachylone pod niewielkim kątem na wschód.Płaszczyzny osiowe posiadają niewielką wergencję północną (rzadziej
południową). Najczęściej fałdy są symilarne; fałdy koncentryczne widoczne są tylko w obrębie grubszych ławic wapieni. Na odsłoniętych ścianach kamieniołomu zobaczyć można też liczne uskoki i spękania, zwykle wtórnie wypełnione kalcytemibarytem.Uskoki mają różny charakter: odnasuwczych, poprzez transpresywne, do czysto przesuwczych. W północnej części ściany wschodniej oraz na ścianie północnej widoczne są kilkumetrowe fragmenty ławic zdeformowanych podczas osuwania; są to niewątpliwie osady osuwisk podmorskich.”

źródło:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_06/e4babc90afaff065d0934e6b39552a15.pdf

50.9155297 N, 20.57778410000003 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}