Imielno – kościół z XIII wieku

Imielno - kościół z XIII wieku

Kościół wymurowano z ciosów wapienia pińczowskiego. Z zewnątrz bardzo ładnie zachowała się południowa ściana prezbiterium, z lizenami i zewnętrznym cokołem fundamentu. Nastroju nie zakłócają nawet przeprute w baroku okna. Szczytowa ściana wschodnia prezbiterium jest rekonstrukcją – oryginalna, silnie pęknięta, została rozebrana w 1913 r. i nie zachowała się jej dekoracja.”

50.585435 N, 20.448083999999994 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}