Gotycki kościół Farny pw. św. Piotra i Pawła

Gotycki Kościół Farny

Gotycki kościół farny pw. św. św. Piotra i Pawła, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1362 r. Był to jeden z kościołów pokutnych, które król wzniósł jako zadośćuczynienie za zabójstwo Marcina Baryczki. Świątynia została niemal całkowicie zniszczona (w 80%) podczas walk w 1944 r. Zrekonstruowano ją w latach powojennych.
Kościół stopnicki jest siostrzaną budowlą Bazyliki kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy i wraz z takimi budowlami sakralnymi, jak Kościół św. Krzyża w Krakowie jest zaliczany do tak zwanego gotyku nadwiślańskiego (charakteryzującego się między innymi występowaniem dwóch naw)

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnica

50.4400166 N, 20.93679350000002 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}