Góra Olbrych

Góra Olbrych

„Na zachodnim krańcu góry Olbrych (zwanej także Zawinnicą, Zawiennicą lub Zamczyskiem) znajduje się grodzisko średniowieczne oznaczone jako stan. 91 na obszarze AZP 96-62. Jego część centralną stanowi majdan w kształcie zbliżonym do kwadratu, otoczony z trzech stron głęboką fosą i wałem obronnym. Od strony wschodniej przylega do niego płaski taras, który jeszcze na początku XX wieku przecięty był wałem, a jego słabo czytelne zarysy opisał w 1921 r. J. Żurowski. Do niedawna jednak, opis Żurowskiego powszechnie kojarzony był z istniejącym grodziskiem chociaż mapy topograficzne tego obszaru wykonane w okresie dwudziestolecia międzywojennego sugerowały, że na wschód od kopca znajdowały się ślady innych umocnień (obecnie nie widoczne w terenie). ”

50.3882082 N, 20.56645649999996 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}