Garbacz – popiersie Józefa Gołuchowskiego

Garbacz - popiersie Józefa Gołuchowskiego

„Józef Wojciech Gołuchowski zmarł 22 listopada 1858 roku w Garbaczu. Po Jego
śmierci Józef Edward Abłamowicz tak napisał: „…łez zdroje płyną dziś w jego
ukochanych Sandomierskich stronach. Wy Sandomierzanie […] straciliście Nestora
waszéj okolicy, tę gwiazdę jasno-promienną, co taki urok rzucała na wasze strony!…
Garbacz, ta świątynia nauki, w któréj tyle dni przepędzał na pracy i trudach,
osierocony dziś został”
Wraz z Ŝoną Magdaleną, która zmarła 10 dni po nim, Józef
Gołuchowski pochowany został w krypcie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha
w Mominie. Znajduje się tam epitafium marmurowe ufundowane przez późniejszego
właściciela Garbacza, Ksawerego Jagnińskiego z napisem: „Ś. † P. J. G. Filozofowi
Chrześcijańskiemu zmarłemu w Garbaczu dn. 22 listopada 1858 r. i tu wraz z Ŝoną
swoją Magdaleną z Gołuchowskich Gołuchowską spoczywającym, siostrzeniec Xawery
Jagniński pomnik ten postawił”
Dwór w Garbaczu, w którym mieszkał filozof spłonął po wojnie. W Garbaczu – w parku podworskim, „Katalog zabytków sztuki w Polsce”, wydany w 1959 roku, odnotowywał „kamienny z 2 poł. XIX w., silnie
uszkodzony pomnik Józefa Gołuchowskiego” Pomnik ten nie przetrwał do naszych
czasów. Obecny właściciel części majątku filozofa odbudował. Jego popiersie, które stoi w głębi parku.”

źródło:
http://sbc.wbp.kielce.pl/Content/1580/
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KIELCACH 2009
JÓZEF GOŁUCHOWSKI (1797-1858)
Opracowanie: Beata Piotrowska

O Gołuchowskim można przeczytać tu:
http://wiadomosci.onet.pl/1525222,1292,1,1,pracowity_zywot_filozofa_ziem…

50.901474 N, 21.234696900000017 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}