Fałków – Walerian Wróbel

Fałków - Walerian Wróbel

„Walerian Wróbel urodził się 2 kwietnia 1925 roku w Fałkowie. Jako przymusowy robotnik został w wieku szesnastu lat zatrudniony w gospodarstwie rolnym w okolicach Bremy.

Walerian bardzo tęsknił za rodzicami i rodzeństwem. Tęsknota za domem i naiwność doprowadziły do nieszczęścia. Chłopa popalił swojemu gospodarzowi stodołę myśląc, że „za karę” zostanie odesłany do rodziny. Pożar nie wyrządził wielkich szkód, Walerian pomagał w jego gaszeniu. Oddany jednak w ręce Gestapo został aresztowany. Sądy nazistowskie były surowe. Walerian Wróbel za swój czyn został skazany na pobyt w Obozie Koncentracyjnym Neuengame. Tutaj w nieludzkich warunkach pracował przez dziewięć miesięcy. Następnie na mocy wyroku bremeńskiego sądu specjalnego otrzymał karę śmierci. Został stracony w Hamburgu 25 sierpnia 1942 roku w wieku zaledwie siedemnastu lat. Wniesiony przez adwokata wniosek o uniewinnienie młodego Polaka, został odrzucony decyzją prezydenta Sądu Narodowego Freilsera.

Sprawą Waleriana Wróbla zajął się w 1980 roku historyk prawa na Uniwersytecie w Bremie profesor Christoph Schminck-Gustavus.

Profesor jest autorem książki pt. „Das Heimweh des Walerjan Wróbel”(„Tęsknota Waleriana Wróbla”). Została ona sfilmowana w 1992 roku przez niemieckiego reżysera Rolfa Schobla. Film został nakręcony w miejscach autentycznych w Polsce i w Niemczech. W 1996 roku w gmachy Sądu Bremeńskiego została ufundowana poświęcona Walerianowi tablica pamiątkowa.

Przypadek Waleriana Wróbla nie był wyjątkiem. Dla upamiętnienia losów wielu robotnic i robotników przymusowych zatrudnionych na terenie Bremy, powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku stowarzyszenie „Walerian Wróbel Verein” zajmujące się pamięcią o pokrzywdzonych.”

http://www.falkow.com.pl/walerian.htm

artykuł w Gazecie Wyborczej
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,3593270.html

51.13567920000001 N, 20.10579430000007 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}