Dobrawoda – Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Dobrowoda - kościół św. Marii Magdaleny

„# Kościół pw. św. Marii Magdaleny z połowy XIV w., ufundowany przez biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska w 1354 r., rozbudowany w XV w.; w latach 1524-1525 został przebudowany w stylu późnogotyckim, nadając mu obecny kształt; świątynia jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium do którego od strony północnej przylega niewielka zakrystia; do nawy od północy przylega kaplica pw. Matki Boskiej z XVI wieku; do fasady zachodniej kościoła dobudowana jest okrągła wieżyczka ze stożkowym dachem; do wnętrza kościoła prowadzi gotycko-renesansowy portal, nad którym umieszczony jest herb Łodzia; neogotycka kruchta kościoła została dobudowana na początku XX wieku; wewnątrz, w pobliżu kruchty zachowały się fragmenty gotyckiej inskrypcji z XVI w.; na sieciowym sklepieniu nawy umieszczono herby szlacheckie Łodzia, Doliwa, Jastrzębiec, Dębno oraz Ślepowron; sklepienie prezbiterium krzyżowo-żebrowe; na parapecie chóru znajdują się kartusze z herbami Łodzia, Poraj oraz Warnia; z prezbiterium do zakrystii prowadzi wczesnorenesansowy portal z XVI w.; obraz na ołtarzu głównym przedstawia Ukrzyżowanie; pod amboną znajduje się marmurowa, renesansowa płyta Jana Boboli z 1605 r.; w filar oddzielający nawę od kaplicy Matki Boskiej wbudowane jest renesansowe epitafium Boboli z popiersiem zmarłego; obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII wieku oraz figura św. Jana Nepomucena”

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrowoda_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)

50.4722445 N, 20.721619499999974 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}