Regulamin

JakieCudne.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie JakieCudne.pl

1 .Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

* czas nadejścia zapytania,

* czas wysłania odpowiedzi,

* identyfikację stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

* informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

* adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony portalu nastąpiło przez odnośnik,

* informacje o przeglądarce użytkownika.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

2. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

3. Odnośniki do innych stron

JakieCudne.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

4. Użytkownicy

Portal JakieCudne.pl przestrzega poszanowania prywatności wszystkich swoich czytelników i zarejestrowanych użytkowników. Korzystający z zasobów pozostają cały czas anonimowi, do chwili, kiedy zdecydują się ujawnić swoje dane np. poprzez umieszczenie zdjęcia czy też wypełnienia profilu. W jakichkolwiek przypadkach dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, że np. wykorzystane zostaną w przypadku konkursu a regulamin konkursu stanowi inaczej, ale zawsze uczestnik będzie zobowiązany jest do udzielenia przy tym zgody.

Każdy użytkownik może własnoręcznie wypisać się z usunąć konto użytkownika serwisu, usunąć dodane zdjęcia i treści oraz zmodyfikować swoje dane.

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: pseudonim,
adres email.

5. Zasady zamieszczania treści

Administratorzy serwisu JakieCudne.pl nie ponoszą odpowiedzialności za: następstwa powstałe w wyniku korzystania z serwisu, treść zamieszczanych i komentarzy, użytkowników korzystających z serwisu, przerwy w działaniu serwisu spowodowane awariami sprzętowymi oraz innymi zdarzeniami losowymi.

Zabrania się zamieszczania zdjęć i treści: nieprawdziwych i mylących, narażających na szkody osoby zainteresowane, publikowania zdjęć osób bez ich zgody oraz z podtekstem erotycznym.

Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia i treści dotychczas nigdzie nie publikowane, jak i opracowania zamieszczone wcześniej na innych łamach – dla których są dysponentami praw autorskich.

6. Wyłączenia treści edytowanych przez użytkowników

JakieCudne.pl zastrzega możliwość dokonywania wyłączeń zdjęć i treści wprowadzanych do portalu przez użytkowników bez konieczności podawania powodów takiego wyłączenia.

Wyłączenia takie dotyczą zwłaszcza tych części serwisu internetowego, które pozostawiają możliwość redagowania treści przez użytkownika . Wyłączane będą treści wprowadzane przez użytkownika jeśli noszą one znamiona agresywnego marketingu produktu lub usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści i zdjęć – niezgodnych z polskim prawem, lub dobrymi obyczajami, zawierających treści nawołujące do przemocy, rasizmu a także naruszający prawa autorskie podmiotów trzecich – bez podania przyczyn. W szczególnych przypadkach, operator serwisu, może powiadomić autora takiej treści o jego usunięciu.

7. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

8. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach należących do domeny JakieCudne.pl.

9. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego JakieCudne.pl są zastrzeżone i należą poszczególnych autorów treści i zdjęć.

Użytkownik ma prawo wykorzystywania informacji pochodzących z serwisu internetowego JakieCudne.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody JakieCudne.pl żadna część niniejszego serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana

Cytaty z innych stron użyto w celach edukacyjnych.

}