II Rajd Pieszy Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Ziemi Bogoryjskiej

II – Rajdu Pieszego „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Ziemi Bogoryjskiej”
Organizator:
Stowarzyszenie „Nasza Gmina Bogoria”
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii
Cel Rajdu:
Uczczenie pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na ziemi bogoryjskiej.
Promocja walorów krajobrazowych i historycznych ziemi bogoryjskiej.
Popularyzacja aktywnego wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu.
Warunki uczestnictwa:
Rajd ma charakter otwarty.
W rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni na zasadzie dobrowolnego udziału.
Dzieci do lat 16 uczestniczą w rajdzie pod opieką rodziców, bądź opiekunów prawnych, bądź zgodą pisemną rodziców.
Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Rajd odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
Uczestnicy Rajdu wpisując się na Listę Uczestników Rajdu poświadczają akceptację Regulaminu Rajdu i stosowanie się do poleceń organizatora Rajdu.
TERMIN I PROGRAM RAJDU:
Rajd odbędzie się 26 maja 2013r.
Godz. 10.00 – zbiórka uczestników pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego w rynku w Bogorii.
Godz. 10.20 – wymarsz na trasę rajdu.

TRASA RAJDU przebiega:
Bogoria rynek – ulicą Jędrusiów – buczyna wąwozami – Mała Wieś – Wysoki Duże – drogą do Szczeglic dochodząc do figurki – Szczeglice – Kol. Szczeglice – Kujawy.
Trasa liczy 8.5 km.
Organizator uczestnikom rajdu zapewnia:
Gadżety Rajdu
Napoje
Gorący posiłek
Powrót autokarem z miejsca docelowego do Bogorii i Staszowa.
Rajd zabezpiecza Straż Gminna w Bogorii i jednostka OSP w Bogorii

źródło
http://www.pttkstaszow.info:

Tagi:

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}